logo


Agencija "MiranSan" omogu?uje Vam miran san.


U životu smo svakodnevno izloženi nepredvidivim i neo?ekivanim situacijama. Sre?a je promjenjiva, a gubitak vreba iza svakog ugla. Kako biste preduhitrili nezgode kojima ste konstantno izloženi, ukažite nam svoje povjerenje i osigurajte se kod nas. Ne?ete požaliti!
Osigurajte se od nesre?e/nezgode ili osigurajte svoju imovinu. U tom slu?aju, ukoliko do navedenog i do?e, bit ?ete materijalno zašti?eni, a Vaši ra?uni bit ?e "sigurni". U kriznim i nestabilnim vremenima kao što je današnje, svaka predostrožnost dragocjena je, a svaka pogodnost i više no dobrodošla. Stoga uzmite stvari u svoje ruke i osigurajte se kod nas.

Neka Vaš izbor bude MiranSan. S nama je dobitak siguran!


Navedeni postotak (popust) nudimo u gratis obliku jednog od razli?itih tipova osiguranja
do visine iznosa popusta.

Primjeri gdje možete iskoristiti svoj gratis iznos dobiven na izradi police osiguranja:

  • gratis osiguranje putnika (do visine iznosa popusta)
  • gratis osiguranje stakla na vozilu (do visine iznosa popusta)
  • gratis osiguranje imovine (do visine iznosa popusta)
  • gratis osiguranje nekog vida po želji osiguranika (do visine iznosa popusta)
  • gratis BON kod našeg Partnera koji je s nama vezan ugovorom
  • gratis reklamiranje na WMW portalu - web stranicama grupacije GroupMobiCash

 

U koliko ste odlu?ili napraviti policu osiguranja bez posrednika imate popust - ispisan crveno

U koliko ste odlu?ili napraviti policu osiguranja putem posrednika imate popust - ispisan plavo

 

zivotno ŽIVOTNO OSIGURANJE POPUST od1-do2%
POPUST od1-do5%

 

autoAUTO OSIGURANJE POPUST od0,3-do3%
POPUST od0,5-do4%

 

imovinskoIMOVINSKO OSIGURANJE POPUST od6%
POPUST od7%

 

putno PUTNO OSIGURANJE POPUST od2-do4%
POPUST od3,5-do5%

 

kaskoKASKO OSIGURANJE POPUST od0,3-do2%
POPUST od0,5-do3%

 

potresOSIG. OD POTRESA POPUST od5-do7%
POPUST od6-do8%

 

nezgoda    OSIG. OD NEZGODE      POPUST od2-do4%
POPUST od3,5-do5%

 

pomorskoPOMORSKO OSIGURANJE POPUST od2-do4%
POPUST od3-do5%

 

nepogodeELEMENT. NEPOGODA POPUST od5-do7%
POPUST od6-do8%

 

odgovornostO. OD ODGOVORNOSTI POPUST od3-do4%
POPUST od4,5-do5%

 

transportTRANSPORTNO OSIG. POPUST od3%
POPUST od5%

 

bankoBANKOOSIGURANJE POPUST od2-do5%
POPUST od3-do6%

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag