OSIGURANJE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Nevolje koje ?e svaki ?ovjek poistovijetiti s najve?im životnim katastrofama jesu elementarne nepogode jer su to situacije koje nastaju brzo, mahom ih nije mogu?e predvidjeti i što je najgore, nemogu?e ih je zaustaviti.

Osiguranje od elementarnih nepogoda obuhva?a osiguranje od prirodnih nepogoda kao što su oluja, tu?a, poplava, izvanredna plima i valovi, podzemne vode, klizanje tla, potres. Štete nastale zbog elementarnih nepogoda mogu ponekad biti katastrofalne štete. kod hrvatskih osiguravatelja štete nastale od elementarnih nepogoda, osim potresa, pokrivene su osiguranjem od opasnosti i dopunskim opasnostima kod osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti. Štete nastale od elementarnih nepogoda mogu biti uklju?ene i u neke druge vrste osiguranja, npr. osiguranje života, osiguranje nezgode, osiguranje automobilskog kaska.

Osigurane opasnosti su:

  • Požarni rizici
  • Elementarne nepogode
  • Izljev vode iz dovodnih i odvodnih cijevi
  • Troškovi ?iš?enja, rušenja, gašenja, demontaže i montaže, gubitak najamnine, troškovi završnog ?iš?enja i prekrivanja, troškovi odmrzavanja i traženja mjesta štete.

Predmet osiguranja mogu biti gra?evinski objekti sa svim svojim sastavnim dijelovima, temeljima ili temeljnim zidovima i nosivim podrumskim zidovima.


Osiguravaju se:
  • stan ili ku?a
  • garaža/pomo?ni objekti

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag