OSIGURANJE OD POTRESA

Potresi su uz poplave, požare i orkanska nevremena me?u najstrašnijim elementarnim nepogodama. To je nemilosrdno podrhtavanje tla koje jednostavno ruši sve pred sobom. Ovisno o njegovoj ja?ini, Zemljina kora ponekad odlu?i "progutati" i cijele ku?e, zgrade i druge objekte koje je ?ovjek za cijelog svojeg vijeka gradio. Procjenjuje se da godišnje ima oko 900.000 potresa magnitude do 2.5 po Richteru, a oni ja?i su rje?i i pojavljuju se svakih 5 do 10 godina.

Prema rizi?nosti od razornog potresa, podru?je Hrvatske je podijeljeno na šest zona. Posebno trusno je podru?je Dalmacije, a visoka opasnost od razornih potresa prijeti i zagreba?kom podru?ju, dijelu Dalmatinske zagore te podru?ju oko Senja i Novog Vinodolskog.

Ugovaranje osiguranja od potresa kao dodatnoga osiguranja mogu?e je pod uvjetom da s osiguravaju?om ku?om imate ili sklopite:

  • osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti ili
  • osiguranje stambenih zgrada ili
  • osiguranje ku?anstva. 
  • Dodatnim osiguranjem od potresa nadokna?uju se materijalne štete uzrokovane izravnim djelovanjem potresa ja?ine 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.

Visina premije, odnosno cijena za dodatno osiguranje od potresa ovisi o:

  • vrijednosti gra?evinskoga objekta, opreme i zaliha
  • starosti objekta (doplatak za gra?evinske objekte izgra?ene prije 1964. godine iznosi 50%) 
  • zoni izloženosti potresu (podru?je Republike Hrvatske, obzirom na izloženost potresu, podijeljeno je u 4 zone, a Zagreb je u 2. zoni izloženosti)
  • namjeni gra?evinskih objekata, opreme i zaliha (gra?evinski su objekti razvrstani u stambene, komercijalne i industrijske objekte; namjena opreme i zaliha odre?uje se prema namjeni gra?evinskoga objekta u kojem se nalaze)
  • postotku ugovorene franšize (doplatak za otkup franšize iznosi 20%).
  • Tako?er je mogu?e sklopiti osiguranje od opasnosti prekida rada kao posljedice djelovanja potresa (ovo osiguranje mogu zaklju?iti samo pravne osobe).

 

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag