POMORSKO OSIGURANJE

Biti vlasnik ili korisnik brodice ili jahte neminovno name?e potrebu za kasko osiguranjem i obvezu osiguranja od odgovornosti. Jahta je brod ili brodica koja služi razonodi, sportu i rekreaciji. Osigurava se trup, pogonski stroj i oprema. Jahta ili brodica je osigurana samo dok je upisana u o?evidnik nadležne lu?ke kapetanije i dok ima važe?u ispravu o sposobnosti za plovidbu. Bilo da ste iskusan morski vuk ili tek zaljubljenik u plovidbu, uvijek postoji opasnost od nezgode na moru. Prije nego li se i otisnete na pu?inu dobro je odgovorno razmisliti što u?initi u slu?aju materijalne štete ili tjelesne nezgode osoba, osobito ako ih se uzrokuje vlastitim djelovanjem.

Osiguranjem su pokriveni sljede?i rizici:

 • plovidbena nezgoda kao što su sudar, udar, nasukavanje, potonu?e i drugi izvanredni vanjski doga?aj vezan uz plovidbu,
 • udar groma,
 • elementarna nepogoda,
 • požar,
 • eksplozija na jahti ili izvan nje,
 • udar kopnenog prijevoznog sredstva i pad letjelice ili njenih dijelova ili nekih drugih predmeta,
 • nezgode jahte pri izvla?enju na obalu ili porinu?u,
 • kra?e jahte/brodice ili samo ugra?enog motora,
 • provalne kra?e,
 • štetni postupci tre?ih osoba iz obijesti ili štete uzrokovane namjerom i nepažnjom tre?ih osoba,
 • nepažnja servisera ili popravlja?a brodova

Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika, odnosno korisnika brodice ili jahte na motorni pogon:

 • regulirano zakonom, ukoliko snaga pogonskog stroja premašuje 15 KW,
 • Osiguranje zapljene plovila tijekom iznajmljivanja (?artera)


Naj?eš?e postavljana pitanja

Koje je razlika izme?u brodice, jahte i broda?
Brodica je plovni objekt ?ija je duljina ve?a od 2,5 m, a manja od 12m.
Jahta je plovni objekt ?ija je duljina ve?a od 12 m, ali ne prevozi više od 12 putnika.
Brod je plovni objekt ?ija je duljina ve?a od 12 m, bruto tonaža ve?a od 15t, ali prevozi više od 12 putnika.

Što je to plava karta?
Plava karta je uobi?ajeni osigurateljni naziv za Certifikat, naj?eš?e izdan na više stranih jezika, kojim se stranim vlastima prilikom prolaska plovila kroz njihova teritorijalna mora potvr?uje postojanje osiguranja od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice ili jahte.

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag