KASKO OSIGURANJE

Što ako se dogode nepredvi?ena ošte?enja na vlastitom automobilu od strane tre?ih osoba? Što ako se dogodi kra?a i naša imovina nepovratno nestane? Što napraviti u slu?aju kada u trenutku nepažnje izazovemo prometnu nesre?u, a troškovi popravka dosegnu vrtoglave iznose? Što napraviti kada elementarna nepogoda poput poplave, požara, tu?e ili oluje pogodi vozilo? Tada je obi?no kasno za razmišljanja o tome što se moglo u?initi da gubitak bude što manji. Takve situacije ne doga?aju se samo drugima.

Policom kasko-osiguranja pokrivena je naknada imovinske štete na vozilu vlasnika i u slu?aju kada je vlasnik vozila kriv za neželjeni doga?aj. Ugovoriti se mogu sljede?i oblici osiguranja: puni kasko (pokriva sve rizike), mini-kasko (pokriva rizike na koje se ne može utjecati, npr. kra?a, tu?a, oluja, požar…), fleksi-kasko (mogu?nost odabira jednog rizika ili više grupa rizika) te djelomi?ni kasko (pokriveni su samo odre?eni rizici). Premija osiguranja može se platiti u ratama.

Naše višegodišnje iskustvo pokazalo je da kasko osiguranje motornog vozila predstavlja za osiguranika jedan od najisplativijih vrsta osiguranja jer nadokna?uje štete u slu?aju:

 • kra?e, provalne kra?e i razbojstva kada ste vi prouzro?ili prometnu nezgodu ili ste suodgovorni za nesre?u
 • ošte?enja vozila bez vašeg znanja
 • pada ili udarca nekog predmeta
 • oluje, tu?e i udara groma
 • požara, eksplozije i drugih ugovorenih rizika.

Zašto ugovoriti kasko osiguranje?

 • sigurnost u svakodnevnoj vožnji
 • zaštita u slu?aju kra?e vašeg vozila
 • zaštita vašeg vozila u slu?aju ošte?enja ili uništenja uslijed prometne nezgode
 • zaštita vašeg vozila u slu?aju elementarnih nepogoda
 • zaštita vašeg vozila od zlonamjernih postupaka nepoznatih osoba
 • mogu?nost ugovaranja osiguranja od posljedica nesretnog slu?aja za voza?a i putnike
 • isplata i u slu?aju prometne nezgode koju ste skrivili vi ili voza? vašeg auto


Naj?eš?e postavljana pitanja

Da li se može prekinuti kasko osiguranje prije nego istekne i imam li pravo na povrat novca?

U slu?aju odjave vozila zbog uništenja, rashodovanja ili nestanka vozila osiguravaju?a ku?a je u obvezi, na zahtjev ugovaratelja, vratiti dio premije za neiskorišteno razdoblje trajanja osiguranja. Ako se do dana odjave vozila (zbog uništenja, rashodovanja nestanka ili kupoprodaje) ostvario osigurani slu?aj, ugovaratelj nema pravo na povrat premije i dužan je platiti cjelokupnu premiju za teku?u godinu osiguranja.

U slu?aju promjene vlasnika vozila, osiguravaju?a ku?a je u obvezi na zahtjev ugovaratelja vratiti dio premije za neiskorišteno razdoblje trajanja osiguranja, ako se do dana promjene vlasnika nije ostvario osigurani slu?aj.

Kad ugovaratelj ima pravo na povrat premije sukladno gore navedenom, obra?un povrata premije ra?una se "pro rata temporis" od dana promjene vlasnika vozila odnosno odjave vozila do isteka osiguranja, ako je ugovaratelj to pisano prijavio osiguravaju?oj ku?i u roku od osam dana od dana promjene. Ako ugovaratelj prijavi promjenu vlasnika odnosno odjavu vozila nakon osam dana, premija se vra?a od dana podnošenja pisanog zahtjeva ugovaratelja do isteka osiguranja. ugovaratelj se vra?a funkcionalna premija za neiskorišteno razdoblje osiguranja.

Da li se može posebno osigurati staklo na vozilu koje nije kasko osigurano?

Osiguravaju?e ku?e ?esto nude dva programa za osiguranje stakala koja se mogu samostalno ugovoriti, bez ugovaranja punog kaska. Postoje dvije kombinacije kojima se može samostalno ugovoriti lom i ošte?enje svjetala i zrcala na automobilu ili lom i ošte?enje standardno ugra?enih stakala na motornom vozilu, osim stakala na svjetlima i zrcalima.


Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag